เกี่ยวกับนักเขียน

ชื่อ

วันเกิด: 8 มกราคม 2531

อายุ: 35 ปี

สัญชาติ: ไทย เชื้อชาติ: ไทย

ศาสนา: พุทธ

ระดับการศึกษา: คณะนิเทศศาสตร์, เอกประชาสัมพันธ์, จากมหาวิทยาลัยพังงา 

ความเชี่ยวชาญของนักเขียน: เป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 8 ปีในวงการบันเทิง โดยความเชี่ยวชาญของพิชญาภาอยู่ที่การวิเคราะห์ภาพยนตร์จากทั้งมุมมองด้านสุนทรียภาพและเทคนิค รวมถึงการให้ความเห็นเชิงลึกที่ดึงดูดผู้อ่านจากหลากหลายแพลตฟอร์ม

ผลงานนักเขียน: ได้เขียนบทความเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยเป็นครั้งแรกให้กับนิตยสารท้องถิ่นชื่อ The Film Critic นี่เป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพของเขาในฐานะนักวิจารณ์ภาพยนตร์ และในไม่ช้าเขาก็เริ่มเขียนบทวิจารณ์สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสือพิมพ์อื่นๆ ในปี พ.ศ. 2560 เขาตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกชื่อ “ศิลปะการวิจารณ์ภาพยนตร์”, ซึ่งสำรวจประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยและวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

ข้อมูลติดต่อ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน: บรรณาธิการ-7-11.org

ที่อยู่: J9V8+8GF ตำบล เหมาะ อำเภอ กะปง พังงา 82170

อีเมล

Social :